ربات ها خبرنگارها را بیکار می کنند

این روزها مشاغل اندکی از گزند روبات های هوشمند و رایانه های مجهز به هوش مصنوعی در امان مانده است.

گوگل چندی قبل ۸۰۵ هزار یورو بودجه به اجرای طرحی موسوم به «گزارشگران و داده و روبات ها» یا رادار اختصاص داد که هدف از اجرای آن طراحی ربات های خبرنگار بود که بتوانند هر ماه ۳۰ هزار خبر و گزارش برای استفاده رسانه های محلی منتشر کنند.

حال انجمن مطبوعات انگلیس از اجرای چنین طرحی استقبال کرده و قصد دارد از ربات های یاد شده برای تولید خبر در انگلیس و ایرلند بهره بگیرد. بدین منظور این انجمن با مجموعه خبری نوپای Urbs Media همکاری خواهد کرد تا در نهایت تولید اخبار با استفاده از توانایی روبات ها به منظور استفاده صدها رسانه عملیاتی شود.

استفاده کامل از رادار در مطبوعات محلی از سال ۲۰۱۸ آغاز خواهد شد و ربات ها قادر به تولید انبوهی از اخبار با موضوعات مختلف خواهند بود. این ربات ها از نرم افزاری موسوم به Language Generation (NLG) برای این کار استفاده خواهند کرد.

اخبار تولید شده توسط این ربات ها توسط ۵ انسان بررسی و ویرایش خواهند شد. برای تولید این اخبار از اطلاعات دریافتی از ادارات دولتی، مقامات محلی، شرکت های خصوصی و … استفاده می شود.

کارشناسان معتقدند اگر چه ربات های تولید خبر می توانند شغل خبرنگاری را به چالش بکشند، اما نباید تصور کرد آنها در آینده قادر به تهیه گزارش های تحلیلی و تحقیقی پیچیده بوده و بتوانند شغل مذکور را به طور کامل حذف کنند.

Leave a Reply