انتشار شماره ۲۹

به گزارش روابط عمومی ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه ، شماره بیست ونهم این ماهنامه با مقالاتی در خصوص «انتخابات » منتشر شد.

از جمله مطالب شماره بیست ونهم می توان به :

«نسبت شناسی رسانه های اجتماعی وانتخابات پیش رو»،«واکاوی مفهوم پوسترهای سیاسی ایران از منظر مکتب فرانکفورت»،«چگونگی طراحی کمپین های سیاسی هوشمند»،«نگره ای بر مدیریت رسانه انتخابات»،«تاثیر رسانه های جمعی بر شکل دهی افکار عمومی در انتخابات» اشاره کرد .

«خودارجاعی از سوی سیاستمداران در توییتر» و«تشریح شخصیت دونالد ترامپ از طریق سبک ارتباطی» دو مقاله ایست که توسط «سمیه خردیار» و«احمد نصیرایی »ترجمه شده است.

سرمقاله شماره بیست ونهم مدیریت رسانه با عنوان«درنگی بر تلگرامی شدن » را محسن سلگی نگاشته است.

« محمد رضا اصنافی »، «محمد مهدی فرهنگی ، ساناز باحجب قدسی ودکتر محمد رضامایلی» ، «سارا مسعودی »، «محمد صادق دهنادی» ، «مرضیه اکبر زاده»  مقالات این شماره از نشریه را به رشته ی تحریر در آورده اند.

در پایان نیز مقاله انگلیسی با عنوان

« Responsive elections: The effect of public on political campaign »   باز نشر شده است.

مجله علمی تخصصی «مدیریت رسانه » به مدیر مسئولی مهدی قمصریان وسردبیری قاسم صفایی نژاد منتشر می شود.

فرهیختگان گرامی می توانند  : شماره ۲۹ وهر کدام از نسخه های قبلی این ماهنامه را از فروشگاه قانونی کتاب الکترونیک «فیدیبو»،«کتابراه» خریداری نمایند.

جهت خرید نسخه چاپی یا  دریافت اشتراک به ادرس زیر مراجعه فرمایید.

خرید نسخه چاپی / اشتراک

 

Leave a Reply