ارسال ۱۶۰ چکیده مقاله به سومین همایش ملی سواد رسانه‌ای

استقبال از محور کرونا


دبیر کمیته رسانه و تبلیغات سومین همایش ملی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی از ارسال ۱۶۰ چکیده مقاله به این رویداد خبر داد. معصومه نصیری با بیان اینکه سومین همایش ملی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی آبان سال جاری برگزار خواهد شد، اظهار کرد: از میان ۱۶۰ چکیده مقاله ارسال‌شده برای همایش،  ۱۱۸ مقاله مورد پذیرش شورای علمی قرار گرفته است. وی یادآور شد: این همایش از درجه علمی ISC  برخوردار است و ذیل شش حوزه موضوعی زیر و توسط دانشگاه امام صادق (ع) و مشارکت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود:

« نسبت حکمرانی نوین و سواد رسانه‌ای »
« بومی‌سازی ادبیات نظری سواد رسانه‌ای »
« مردمی‌سازی سواد رسانه‌ای »
« سواد رسانه‌ای و فعالیت رسانه‌ها »
« کارگزاران و سواد رسانه‌ای »
« کاربردسازی سواد اطلاعاتی »

منبع: خبرگزاری فارس

Leave a Reply