نوع ماهنامه:  علمی – تخصصی

مدت انتشار:  سال هشتم

شماره سریال استاندارد بین‌المللی (ISSN):   2423-4672

صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول:  مهدی قمصریان

سردبیر:  دکتر هاجر آصف

مشاور محتوا و تبلیغات:  احمدرضا رضایی تهرانی

دبیر اجرایی:  حسین شیری

ویراستار:  المیرا صفایی نژاد

مدیر هنری:  فاطمه لطفی آذر

روابط عمومی:  زینب رویانیان

آدرس دفتر ماهنامه:  تهران، میدان امام حسین(ع)، خیابان مازندران، کوچه شهید نصرآبادی، بن‌بست سیمین، پلاک ۲

تلفن: 09203179574

وبگاه:  www.mediamgt.ir

رایانامه:  info@mediamgt.ir

شماره پیامک:  50001267