آزمون دکتری مدیریت رسانه شامل موارد زیر است:

۱- مجموعه دروس تخصصی:
کارشناسی (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)
کارشناسی ارشد شامل (منابع انسانی پیشرفتهمدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)
۲- استعداد تحصیلی
۳- زبان انگلیسی

منابع زیر جهت مطالعه پیشنهاد می شود:

دروس عمومی:

۱- زبان
برای این‌که بتوانید لغت و ریدینگ را بزنید باید لغت ۵۰۴، تافل و ۱۱۰۰ واژه به اضافه لغات گذشته را بلد باشید. نرم‌افزار هر یک از این لغات را به راحتی می‌توانید در اینترنت یا از طریق بازار بدست آورید.

کتاب جامع آزمون زبان انگلیسی دکتری نیمه متمرکزرضا خیرآبادیانتشارات کتابخانه فرهنگ
زبان عمومیاباذر نورحسینیانتشارات آزاده

۲- استعداد تحصیلی

استعداد تحصیلیمحمد وکیلی و هادی مسیح خواه انتشارات کتابخانه فرهنگ
سوالات سال های گذشته کنکور دکتری  

—————————————

دروس تخصصی:

۱- مبانی مدیریت

مبانی سازمان مدیریتسید محمد مقیمیراه دان
نظریه سازمان: مدرن، نمادین- تفسیری و پست مدرنماری جو هچ، ان ال. کانلیف (حسن دانایی فرد)مهربان نشر
تئوری سازمان: ساختار وطرح سازمانیاستیفن پی رابینز (سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد)انتشارات صفار- اشراقی
مبانی سازمان مدیریتعلی رضائیانانتشارات سمت
مدیریت عمومیسیدمهدی الوانینشر نی

۲- مبانی رفتار سازمانی پیشرفته

رفتار سازمانیمورهد/گریفین، ترجمه الوانی و معمارزادهانتشارات مرواید
مبانی رفتار سازمانیرابینز (سیدمحمد اعرابی و علی پارساییان)دفتر پژوهش‌های فرهنگی
مجموعه مباحثی در مدیریت رفتار سازمانی پیشرفتهمیرعلی سیدنقویمهکامه
مدیریت رفتار سازمانیعلی رضائیانانتشارات سمت

۳- مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

اصول ومبانی  مدیریت از دیدگاه اسلامسید محمد مقیمیراه دان
مدیریت ماعلی اصغر پور عزتبنیاد نهج البلاغه
مدیریت مبانی اسلامیرضا نجاریدانشگاه پیام نور
مدیریت در اسلامعلی آقا پیروز، ابوطالب خدمتی، عباس شفیعی و سید محمود بهشتی نژادانتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیریت اسلامیسیّد علی اکبرافجه‌ایجهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی
اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن؛ نویسندهدکتر ولی الله نقی پورفرانتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات مدیریت اسلامی.

۴- مبانی منابع انسانی پیشرفته

مدیریت منابع انسانیاسفندیار سعادتانتشارات سمت
مدیریت امور کارکنان و منابع انسانیدولان و شولر، ترجمه صائبی و طوسیمرکز آموزش مدیریت دولتی
مدیریت منابع انسانیسید محمد مقیمی، مجید رمضانسازمان مدیریت صنعتی

۵- آمار

آمار و کاربرد آن در مدیریت (۲جلد)عادل آذر، منصور مؤمنیانتشارات سمت