فایلی که در پیش روی شماست  پنجمین گزارش سالانه موسسه ی روزنامه نگاری  (RISJ) است که به بررسی محیط تغییر در اطراف اخبار در برخی کشورها می پردازد. این گزارش بر اساس نظرسنجی از بیش از ۵۰،۰۰۰ نفر در ۲۶ کشور است که این موضوع بزرگترین مطالعه تطبیقی مصرف اخبار در جهان است . تمرکز اصلی در اروپا است  اما   کانادا و کره جنوبی ، ایالات متحده، استرالیا، برزیل،و ژاپن نیز وجود دارد.
این گزارش به بررسی صنعت اخبار ، آینده ی آن ، وتکنولوژی های موثر بر آن می پردازد.
فایل زیر را دانلود کنید :

Digital-News-Report-2016