دکتر وردی نژاد متولد ۱۳۳۵ در شهر بروجرد است .کارشناسی دکتر وردی نژاد زبان وادبیات است که از دانشکده  علوم اراک کسب کرده است.کارشناسی ارشد ودکتری خود را در رشته مدیریت دانشگاه تهران  بدست آورده است.او مدیر عامل خبرگزاری ایرنا ومدیر مسئول روزنامه ایران بوده است.

جهت دیدن رزومه دکتر وردی نژاد روی عنوان زیر کلیک نمایید:

رزومه دکتر فریدون وردی نژاد