دکتر سید بشیر حسینی  دوران کارشناسی وکارشناسی ارشد خود را در رشته  ی حقوق در دانشگاه امام صادق گذرانده است . ایشان دکترای ارتباطات دارند. وعضو هیات علمی دانشگاه صداوسیما وازاساتید دانشگاه امام صادق علیه السلام هستند .

۱۵۰هشتگ در حوزه ی سواد رسانه ای از جمله تالیفات ایشان می باشد.