دکتر سهیلا بورقانی فراهانی متولد۱۳۳۴است.مدرک تحصیلی کارشناسی وکارشناسی ارشد ایشان مدیریت دولتی وگرایش منابع انسانی است. ایشان دکترای خود را در رشته ی مدیریت رسانه از دانشگاه تهران کسب کرده اند.خانم دکتر دوره های  آموزشی بسیاری را برای اداره ها وسازمان های مختلف اجرا نموده است. واز جمله اساتیدی است که بسیاری از دانشجویان مدیریت رسانه از محضر ایشان استفاده نموده اند.

جهت مطالعه ی  رزومه ی  ایشان روی عنوان زیر کلیک کنید:

رزومه دکتر سهیلابورقانی فراهانی